УСЕНГАЗИЕВА ГУЛЬНАРА САБЫРКУЛОВНА

директор, п.и.к., доцент

Инновациялык технологиялар жана квалификацияны жогорулатуу борборунун адиси